Build&Compilation Systems

It is essential for embedded programmers to realize in which part they involved within the whole embedded development. Errors are more vague in the embedded development compared to web or desktop app development. One way to handle these errors correctly crosses over to understand what journey our code makes until the target processor.

Continue reading “Build&Compilation Systems”

Reklamlar

x86 ve Tersine Mühendislik

Daha önceki yazımda x86’da bulunan yazmaçlara değinmiştim. Bu yazımda da sıklıkla kullanacağımız yazmaçlarla ile birlikte assemble’dan başlayarak herhangi bir yazılımı (şimdilik yazılım bizim için ufak tek exe’lik programlar olacak) adam nasıl yazmış ne kastetmiş, programın ne yapmasını istemiş gibi yorumlarda bulunabileceğiz. Continue reading “x86 ve Tersine Mühendislik”

x86 Yazmaçları (x86 Registers)

Merhaba, Yüksek lisansta aldığım zararlı yazılım analizi ve tersine mühendislik dersinde işime yarayacağı düşüncesiyle assembly koda çevrilmiş her kodda karşıma sıkça çıkacak yazmaçları ve detaylarını buraya not etmeye karar verdim. Öncelikle belirteyim ki MIPS’i daha çok sevmeme ve ilerleme kaydetmeme rağmen burada x86 mimarisindeki yazmaçlara değineceğim. MIPS’ten sonra bana biraz karmaşık geldi haliyle ama x86 da bir de facto tabi.. Continue reading “x86 Yazmaçları (x86 Registers)”